How to order วิธีสั่งซื้อสินค้า | บจ.โพธิ์ไทยกรุ๊ป 02-444-2573

วิธีสั่งซื้อสินค้า

เงื่อนไขการชำระเงิน
1. 30% ของราคาสินค้า เพื่อเริ่มดำเนินการผลิต
2. 70% ของสินค้าส่วนที่เหลือ ในวันจัดส่งสินค้า

บริษัทโพธิ์ไทย กรุ๊ป จำกัด
สาขา เพชรเกษม 51
บัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 723-1-00379-1

บริษัทโพธิ์ไทย กรุ๊ป จำกัด
สาขา บางแค
บัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 226-1-00491-1

Contact us -  Phone Map E-mail